Červen 2010


*New stills ECLIPSE**

29. června 2010 v 20:02 *ECLIPSE*
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

sOurce :
**Sexy Robert Pattinson**

26. června 2010 v 18:52 *ROBERT PATTINSON*
Fotečka od mého milovaného SB http://the-twillight-saga.blog.cz/*Anglické citáty s překladem:)**

25. června 2010 v 23:39 *about ME*
Maybe, when he broke my heart, he forgot that I coul feel.
(Možná, že když mi zlomil srdce, zapomněl, že mám city.)

You didn't lose me, you let me go.
(Neztratil jsi mě, Tys mě nechal jít.)

Love is like war… Easy to start… Difficul to end… Impossible to forget…
(Láska je jako válka… Lehko se začne… Těžko končí… A je nezapomenutelná…)

The spaces between your fingers were created so that another's could fill them in.
(Prostory mezi prsty tu jsou od toho, aby se našel někdo, kdo by je naplnil.)

Why do people have to lose things to find out what they really mean?(Proč lidé musejí přijít o věci, aby zjistili, co pro ně znamenají?)

When you are in love and you get hurt, it´s like a cut...it will heal, but there will alwasy be a scar...(Když jsi zamilovaný a potom zraněný, je to jako rána...zahojí se to, ale jizva bude na vždy)

When I see you smile and know that it is not for me, that is when I will miss you the most.(Když tě vidím smát a vím, že to není kvůli mě, tak mi chybíš ještě víc.)

I cried today... not because I miss you... or even wanted you... but because I realized I'm gonna be all right without you.
(Plakala jsem dnes...ne proto, že bys mi chyběl...nebo dokonce proto, že tě chci...ale proto, že jsem si uvědomila, že bez tebe budu v pořádku.)

Since the first time you ran your fingers through my hair, since the first time our hands became one, since the first time your kisses took away my pain, I knew I'd never be the same.
(Když poprvé jsi mi přejel prsty po vlasech, když poprvé se naše ruce spojili v jedno, když poprvé tvoje polibky vzali pryč mou bolest, věděla jsem, že to nechci jinak.)

I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. I just wanna stay here with you just like this.
(Nechci ztratil jeden úsměv, nechci ztratil jednu pusu. Chci jen zůstat tady s tebou právě tak jako teď.)

One day you'll kiss someone and know those are the lips you want to kiss for the rest of your life.
(Jednoho dne budeš líbat někoho a vědět, že tyhle rty chceš líbat po zbytek svého života.)

When I met you I didn't know you, but when I kissed you I was sure you were the one for me.
(Když jsem tě potkala, neznala jsem tě...ale když jsem tě políbila, věděla jsem, že jsi pro mě.)

Sad eyes wait for feet that don´t come.
(Smutné oči čekají na nohy, které nepřicházejí.)

There's nothing I could say to you. Nothing I could ever do to make you see. What you mean to me.
(Není nic, co bych mohla říct. Nic, co bych mohla udělat, abys věděl. Co pro mě znamenáš.)

Maybe I did it all because I wanted to. Maybe I did it all because I needed to. Maybe I did it all for you.
(Možná jsem to všechno dělala, protože jsem chtěla. Možná jsem to všechno dělala, protože jsem potřebovala.Možná jsem to všechno dělala pro tebe.)

Every time I close my eyes, I see you as though you're standing before me and I become scared to open them for fear you'll disappear forever.
(Vždy když zavřu oči, vidím tě jak stojíš přede mnou a bojím se je otevřít pro strach, že zmizíš navždy.)

http://i265.photobucket.com/albums/ii208/ballantiny/emo-love.jpg